VNPT Sóc Trăng: Năm 2011 phấn đấu đạt 303 tỷ đồng doanh thu

[ 30/08/13 02:45 ]

Ngày 20/1/2011, VNPT Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội đại biểu CNVC và triển khai kế hoạch năm 2011.Nhập số điện thoại ngay để được giúp đỡ
Dịch vụ -Kỹ Thuật
Kinh Doanh - CSKH