HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Bước 1: Nhập mã khách hàng/mã thanh toán cần tra cứu.

Bước 2: Nhập số CMND/CCCD/Mã số thuế (Trường hợp khách hàng quên số giấy tờ đã đăng ký, khách hàng có thể liên hệ thông qua Messenger để cung cấp lại thông tin)

Bước 3: Nhập ngày cấp CMND/CCCD/MST.

Bước 4: Nhập mã xác thực.

Bước 5: Nhấn nút đăng ký.

Bước 6: Nhập mật khẩu mới để sử dụng cho các lần đăng nhập sau.

Link hướng dẫn chi tiết

Bạn cần tìm

Tư vấn mua hàng/báo hỏng
18001166 (Miễn phí)