HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Bước 1: Nhập mã khách hàng/mã thanh toán cần tra cứu.

Bước 2: Nhập số CMND/CCCD/Mã số thuế (Trường hợp khách hàng quên số giấy tờ đã đăng ký, khách hàng có thể liên hệ thông qua Messenger để cung cấp lại thông tin)

Bước 3: Nhập ngày cấp CMND/CCCD/MST.

Bước 4: Nhập mã xác thực.

Bước 5: Nhấn nút đăng ký.

Bước 6: Nhập mật khẩu mới để sử dụng cho các lần đăng nhập sau.

Link hướng dẫn chi tiết

Bạn cần tìm

Tư vấn mua hàng 02993 886567
Báo hỏng dịch vụ 18001166 (Miễn phí)