Cơ cấu tổ chức

Ban giám đốc điều hành

Giám đốc VNPT Sóc Trăng: Ông Nguyễn Khắc Phùng.

Phó Giám đốc VNPT Sóc Trăng: Ông Lê Văn Mậu 

Giám đốc Trung tâm Kinh Doanh - VNPT Sóc Trăng: Ông Ngô Hoàng Thái

Phó giám đốc Trung tâm Kinh Doanh - VNPT Sóc Trăng: Ông Bùi Thanh Cương.

Phó giám đốc Trung tâm Kinh Doanh - VNPT Sóc Trăng: Bà Trần Diệu Thúy.

 

Bí thư Đảng ủy: Ông Nguyễn Khắc Phùng.

Bí thư đoàn thanh niên: Ông Lê Hiền Đệ.

 

 

Bạn cần tìm

Tư vấn mua hàng 02993 886567
Báo hỏng dịch vụ 18001166 (Miễn phí)