Cho thuê hạ tầng kỹ thuật

  • Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê hạ tầng kỹ thuật cống, bề cáp của Viễn thông Sóc Trăng
Điện thoại tư vấn miễn phí:
18001260
Giới thiệu

ĐƠN GIÁ CHO THUÊ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

TT

Công trình hạ tầng kỹ thuật cống bể cáp ngầm

Chủng loại cáp tương đương
(theo dung lượng)

Đơn vị tính

Đơn giá cho thuê (chưa VAT)

1

Cáp thông tin đường kính D > 45mm

cáp đồng 600x2

đồng/m cống bể/tháng

15.526

2

Cáp thông tin đường kính 40mm < D <= 45mm

cáp đồng 500x2

đồng/m cống bể/tháng

15.526

3

Cáp thông tin đường kính 35mm < D <= 40mm

cáp đồng 400x2

đồng/m cống bể/tháng

15.526

4

Cáp thông tin đường kính 30mm < D <= 35mm

cáp đồng 300x2

đồng/m cống bể/tháng

7.763

5

Cáp thông tin đường kính 25mm < D <= 30mm

cáp đồng 200x2

đồng/m cống bể/tháng

7.763

6

Cáp thông tin đường kính 20mm < D <= 25mm

cáp đồng 100x2

đồng/m cống bể/tháng

7.763

7

Cáp thông tin đường kính 15mm < D <= 20mm

Cáp đồng 50x2, cáp đồng trục QR540, cáp quang 64Fo - 144Fo

đồng/m cống bể/tháng

 

5.175

8

Cáp thông tin đường kính 10mm < D <= 15mm

Cáp đồng <= 30x2, cáp đồng trục RG11, cáp quang 16Fo-48Fo

đồng/m cống bể/tháng

3.881

9

Cáp thông tin đường kính 5mm < D <= 10mm

Cáp đồng <=8x2, cáp đồng trục RG6, cáp quang 8Fo - 12Fo

đồng/m cống bể/tháng

1.941

10

Cáp thông tin đường kính D <= 5mm

Dây thuê bao đồng 1x2, Cáp thuê báo quang 1Fo - 4Fo

đồng/m cống bể/tháng

1.035

Bạn cần tìm

Tư vấn mua hàng 02993 886567
Báo hỏng dịch vụ 18001166 (Miễn phí)