Di động

  • Các gói cước di động được thiết kế dành riêng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp;
  • Lưu lượng thoại, nhắn tin, Data lớn, không giới hạn;
  • Tối ưu chi phí;
Điện thoại tư vấn miễn phí:
18001260
Giới thiệu

 

  • Các gói cước di động được thiết kế dành riêng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp;

  • Lưu lượng thoại, nhắn tin, Data lớn, không giới hạn;

  • Tối ưu chi phí;

Bạn cần tìm

Tư vấn mua hàng 02993 886567
Báo hỏng dịch vụ 18001166 (Miễn phí)