Hệ thống Cổng thông tin điện tử VNPT Portal

  • Tiếp cận tới các đơn vị
  • Cập nhật thông tin mọi mặt
  • Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến cấp 2
Điện thoại tư vấn miễn phí:
18001260
Giới thiệu

Hệ thống Cổng thông tin điện tử VNPT Portal là giải pháp cho phép cơ quan chính quyền tạo ra một đầu mối trực tuyến duy nhất cho mọi đối tượng
Lợi ích:
- Tạo môi trường hành chính công hiện đại, tiết kiệm thời gian cho người dân.
- Đa dạng hóa nội dung cung cấp và tăng thời lượng cung cấp nội dung.
- Phát triển thương hiệu và nâng cao uy tín của chính quyền tỉnh/thành phố.
- Nâng cao năng lực của địa phương tới các nhà đầu tư.
- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kênh bán hàng trực tuyến, thúc đẩy TMĐT, giảm thiểu chi phí quảng cáo và xây dựng kênh bán hàng truyền thông cho doanh nghiệp.
Đặc điểm:
- Có kiến trúc mở.
- Tính hiệu quả và khả dụng.
- Tính chính xác và tin cậy.
- Tính bảo mật về dữ liệu.
- Khả năng nâng cấp và mở rộng.

 

Bạn cần tìm

Tư vấn mua hàng 02993 886567
Báo hỏng dịch vụ 18001166 (Miễn phí)