Hệ thống Thông tin Quản lý Đất đai VNPT iLIS

  • Tạo lập cơ sở dữ liệu đất đai
  • Quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai
  • Dịch vụ giá trị gia tăng
  • Kết nối liên thông dữ liệu đất đai
Điện thoại tư vấn miễn phí:
18001260
Giới thiệu

Hệ thống thông tin quản lý đất đai VNPT iLIS là hệ sinh thái hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về đất đai, kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng dịch vụ công của các tỉnh, thành phố

TÍNH NĂNG:

- Tạo lập cơ sở dữ liệu đất đai

- Quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai

- Dịch vụ giá trị gia tăng

- Kết nối liên thông dữ liệu đất đai

ƯU ĐIỂM:

- Hỗ trợ tối ưu nghiệp vụ quản lý cơ sở dữ liệu đất đai

- Cập nhật công nghệ mới nhất (GIS, BigData, Business Intelligence...)

- An toàn, bảo mật thông tin

- Hiệu năng đảm bảo vận hành tốt

- Khả năng tích hợp với các hệ thống

- Khả năng triển khai mở rộng dễ dàng

Bạn cần tìm

Tư vấn mua hàng 02993 886567
Báo hỏng dịch vụ 18001166 (Miễn phí)