Kê khai Bảo hiểm xã hội (IVAN)

Số hoá việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ kê khai BHXH

Tiết kiệm chi phí, nhân lực

Tăng cường hiệu quả trong quản lý, xử lý thủ tục hồ sơ BHXH

Điện thoại tư vấn miễn phí:
18001260
Giới thiệu

VNPT BHXH – Top 1 phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội hỗ trợ doanh nghiệp lập các hồ sơ và thực hiện các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Năm 2017, Dịch vụ đã vinh dự được nhận Giải thưởng Sao khuê cho hạng mục Nhóm sản phẩm và giải pháp phần mềm mới.

Đối tượng sử dụng dịch vụ:

Các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động trên lãnh thổ Việt Nam.

UBND xã/phường thực hiện thủ tục BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và BHYT tự nguyện cho người dân.

Trường học thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên.

Tính năng:

Quản lý thông tin đơn vị

Quản lý nhân sự

Lập hồ sơ thủ tục BHXH

Kết xuất báo cáo, ký số

Ký và nộp các bộ hồ sơ BHXH qua mạng Internet.

Tự động lấy kết quả trả về từ cơ quan BHXH.

Kiểm soát truy cập khách hàng

Tiếp nhận hồ sơ của khách hàng

Lưu trữ dữ liệu hồ sơ, kết quả giao dịch

Chuyển tiếp hồ sơ khách hàng tới cơ quan BHXH

Báo cáo thống kê giao dịch

Lợi ích:

Điện tử hoá việc thực hiện các thủ tục hồ sơ BHXH nhằm giảm chi phí, giấy tờ trong hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tích cực  thực  hiện cải  cách  và  hiện  đại  hóa  quản  lý BHXH.

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ kê khai BHXH nhanh chóng, chính xác. Hỗ trợ cơ quan BHXH tiết kiệm chi phí, nhân lực, tăng cường hiệu quả trong quản lý, xử lý thủ tục hồ sơ BHXH.

Giúp giải quyết những vấn đề như nghẽn đường truyền, thiếu dịch vụ hỗ trợ khi gặp sự cố, đảm bảo tiếp nhận thông suốt, tờ khai được nộp trực tiếp qua mạng và nhận kết quả ngay.

Bạn cần tìm

Tư vấn mua hàng 02993 886567
Báo hỏng dịch vụ 18001166 (Miễn phí)