Phần mềm Một cửa điện tử VNPT iGATE

Giảm thời gian xử lý các giao dịch hành chính

Tiết kiệm chi phí cho cả nhà nước và người dân

Theo dõi được tình hình giải quyết thủ tục hành chính

Điện thoại tư vấn miễn phí:
18001260
Giới thiệu

Hệ thống một cửa điện tử VNPT-iGate là hệ thống tin học hóa dựa trên phần mềm VNPT iGate để giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước theo cơ chế một cửa mà tại đó người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến, mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị kết nối Internet.
Tính năng nổi bật:
- Xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây
- Đăng nhập và xác thực một lần
- Tra cứu hiện đại, thông báo kết quả qua SMS, email
- Tích hợp chữ ký số VNPT-CA cấu hình tùy biến
Lợi ích dịch vụ:
- Giảm thời gian xử lý các giao dịch hành chính
- Lưu trữ thông tin liên tục và sắp xếp có hệ thống
- Kiểm soát công việc cần thực hiện
- Phối hợp công tác với các bộ phận khác được nhanh chóng, chính xác
- Theo dõi được tình hình giải quyết thủ tục hành chính
- Lưu trữ được lượng lớn cơ sở dữ liệu
- Tiết kiệm chi phí cho cả nhà nước và người dân
Đối tượng sử dụng:
Các đơn vị Hành chính sự nghiệp

Bạn cần tìm

Tư vấn mua hàng 02993 886567
Báo hỏng dịch vụ 18001166 (Miễn phí)