Thanh toán học phí tiết kiệm với ví VNPT PAY

Khách hàng đăng ký mới tài khoản ví VNPT Pay, định danh thông tin cá nhân theo quy định, có liên kết ngân hàng sẽ được hoàn tiền vào ví VNPT Pay của khách hàng khi thanh toán thành công học phí SSC hoặc vnEdu

 

Khách hàng đăng ký mới tài khoản ví VNPT Pay, định danh thông tin cá nhân theo quy định, có liên kết ngân hàng sẽ được hoàn tiền vào ví VNPT Pay của khách hàng khi thanh toán thành công học phí SSC hoặc vnEdu

 

1. Thời gian triển khai: 04/12/2020 – 31/12/2020
2. Phạm vi: Toàn quốc
3. Đối tượng:
̵ Khách hàng có tài khoản ví VNPT Pay (bao gồm khách hàng cũ và khách hàng mới);
̵ Tài khoản ví VNPT Pay được định danh thông tin cá nhân theo quy định;
̵ Thực hiện liên kết ngân hàng trực tiếp hoặc liên kết qua thẻ ATM nội địa.
4. Điều kiện để nhận ưu đãi:
- KH thực hiện thành công giao dịch thanh toán tiền học phí SSC hoặc vnEdu bằng nguồn tiền ví VNPT Pay trên ứng dụng VNPT Pay.
- Tại thời điểm thanh toán, KH vẫn phải đang duy trì liên kết ngân hàng.
5. Hình thức ưu đãi:
Hoàn tiền vào ví VNPT Pay của khách hàng khi thanh toán thành công học phí SSC hoặc vnEdu.
- Mức 1: Hoàn tiền 20% (tối đa 50.000đ) đối với hóa đơn thanh toán < 500.000đ
- Mức 2: Hoàn tiền 20% (tối đa 100.000đ) đối với hóa đơn thanh toán ≥ 500.000đ
6. Quy định chung của chương trình:
- Mỗi tài khoản ví VNPT Pay chỉ được nhận 01 lần ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình;
- Số lượng ưu đãi có hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn mà không cần thông báo trước.
- Nguyên tắc hoàn tiền: làm tròn theo đơn vị nghìn đồng:
< 500đ: làm tròn về 0đ;
≥ 500đ: làm tròn lên 1.000đ.
- VNPT Pay có quyền bảo lưu việc trả thưởng để xem xét đối với các trường hợp được cho là có dấu hiệu gian lận hay lạm dụng.
- Thời gian để tiếp nhận khiếu nại liên quan đến chương trình là 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc CTKM. Sau thời hạn này, VNPT Pay không tiếp nhận các khiếu nại.
- Trong các trường hợp khiếu nại, tranh chấp mọi quyết định thuộc về VNPT Pay.
7. Tổng đài CSKH: 18001091

Bạn cần tìm

Tư vấn mua hàng 02993 886567
Báo hỏng dịch vụ 18001166 (Miễn phí)